Browse ads |

Lönebesked excel - Mall med alla uträkningar

File size: 78 KB
File type: xls
Language in file: Swedish
Rating:
Read more
Created on: 10 March 2010

Description

Denna excelmall använder jag sedan flera år tillbaka för att lämna lönebesked till mina anställda. Den räknar automatiskt ut sociala avgifter och semesterersättning. Till höger finns en kolumn för ackumulerade belopp fram till innevarande månad, vilket gör att december månads lönebesked även fungerar som ett årslönebesked.


Varje månad har en egen flik. Dokumentet passar fint in på en A4:a vid utskrift.


Tänk på att anställda födda 1984 eller senare (2010) ska ha lägre arbetsgivaravgift, förnärvarande 15,49%.


Tips: Använd ersättfunktionen för att lägga in ditt företagsnamn och den anställdes namn snabbt och enkelt under alla flikar. (Ctrl + H och välj "hela exceldokumentet" under  alternativ) 


Inga fält är låsta, så du kan ändra och anpassa fritt efter egna önskemål.


Lycka till!


This file is sold under the following Sales License:
För eget bruk. Får ej distribueras, delas, kopieras, omarbetas eller användas för kommersiellt bruk. Read the whole license

Comments

You must log in to make a comment.Lönebesked excel - Mall med alla uträkningar


"Filehill takes care of the payment and administration, you take care of money"

"Filehill, Ebay for
digital files"

"Easy to set up at
no cost"

"Awarded in Tech Crunch Nordic"

PC för alla Logo
Metro logo
Allt om PC logo
Tech Crunch Logo
February 3rd, 2010
February 16th, 2010
Allt Om PC No 2 2010
Tech Crunch Nordic 2009
We accept: